Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

26.06.2022

 

26/2022

Narzeczony: Wojciech Andrzej Malik, zam. Łapanów.

Narzeczona: Katarzyna Anna Nuzia, zam. Łapanów.