Troska o cmentarz

1. Sprawy cmentarne załatwia Ks. Proboszcz w kancelarii parafialnej.

2. Każda rodzina z parafii wpłaca rocznie 10 zł. na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu. Prace wykonuje wynajęty przez ks. Proboszcza pracownik. Zachęcamy rodziny spoza parafii, których zmarli spoczywają na naszym cmentarzu, aby również podjęły troskę o piękno naszej nekropolii.

3. Systematycznie dokonywane opłaty są wyrazem troski o nasz cmentarz parafialny. To pozwala podejmować inwestycje i utrzymać odpowiedni porządek na cmentarzu. Liczymy tu na zrozumienie i solidność. Raduje nas fakt wielkiego zrozumienia tej kwestii u wielu Parafian. Wykonane prace na cmentarzu były i są możliwe tylko dzięki ofiarom i systematycznie wnoszonym opłatom od grobów i grobowców. Za to zrozumienie i za wszelkie ofiary na cele cmentarne serdecznie dziękujemy.


Nr parafialnego konta bankowego:
KBS o/Łapanów
16 8591 0007 0120 0000 2059 0001