Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

19.06.2022

 

24/2022

Narzeczony: Dawid Kuczma, zam. Wola Wieruszycka – parafia Łapanów.

Narzeczona: Ewelina Kuczma zd. Wójcik, zam. Siedliska.

 

25/2022

Narzeczony: Szymon Wojciech Król, zam. Bełchatów – parafia św. Stanisław BM.

Narzeczona: Agata Maria Ruman, zam. Kraków – parafia św. Judy Tadeusza.