Liturgiczna Służba Ołtarza

Lektorzy i ministranci

1. Ministrant Słowa Bożego zwany lektorem

» Zadania:
a/czytanie Słowa Bożego w czasie Zgromadzenia Liturgicznego
b/recytowanie psalmu w przypadku braku kantora
c/zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej
d/przygotowywanie wiernych do godnego przyjmowania sakramentów
e/ustawiczne rozważanie Pisma Świętego
f/troska o czystość duszy i ciała

» Kto może być lektorem?
– osoba, która ukończyła odpowiedni Kurs dla Ministrantów Słowa Bożego
– osoba sumienna i odpowiedzialna, która potrafi pogodzić różne obowiązki

Stan Ministrantów Słowa Bożego w dniu 15 listopada 2010 roku wynosi 33 osoby. W tym 10 lektorów – studentów i pracujących, 17 lektorów z technikum, liceum i zawodówki, 6 lektorów z gimnazjum

2. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw  liturgicznych. Ministrant służy Bogu, kiedy przyczynia się do piękna liturgii.

» Kto może służyć przy ołtarzu jako ministrant?
– osoba (chłopiec) po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej
– osoba, która zaliczyła okres przygotowania
– osoba sumienna i odpowiedzialna

Stan ministrantów w dniu 15 listopada 2010 roku – 27 osób. W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  do szeregu ministrantów wstąpiło 5 nowych  kandydatów. 

Opiekunem lektorów i ministrantów
od 1 IX 2008 r. był ks. Aleksander Kasprzyk
od 1 IX 2011 r. był ks. Andrzej Kubieniec