Witamy na stronie internetowej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie.

Znajdziecie tutaj Państwo wszelkie potrzebne informacje na temat naszej parafii. Aktualne ogłoszenia duszpasterskie, intencje mszalne, wydarzenia z naszej wspólnoty parafialnej, informacje na temat duszpasterzy, kiedy czynna jest kancelaria parafialna oraz jak się z nami skontaktować. Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie tu interesujące go informacje.

UWAGA

UWAGA !!!

W lipcu i sierpniu Msze święte odprawiamy według następującego porządku:

W dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00.
W niedziele o godz. 7.30; 9.30; 11.00 i 18.00.

Msze święte poranne w tygodniu są odprawiane w starym kościele, pozostałe w nowym.

 


Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie:

– wtorek, piątek, sobota: od godz. 8.00 do 8.30

(oprócz pierwszych piątków i sobót miesiąca)

– środa, czwartek: od godz. 18.00 do 19.00 (X – III)

                      od godz. 19.00 do 20.00 (IV – IX)

Sprawy ślubne (protokół przedślubny) należy załatwiać po uzgodnieniu terminu z ks. Proboszczem lub ks. Wikariuszem.

Kontakt telefoniczny do parafii:

14/685-35-14 lub 889-107-343

Św.Bartłomiej    

   

                           

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: „Konserwacja polichromii ściennej w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Łapanowie – Kaplica Św. Anny, Zakrystia, Babiniec, Chór”

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na przeprowadzenie prac konserwatorskich.
Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie:

„Konserwacja polichromii ściennej w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Łapanowie – Kaplica Św. Anny, Zakrystia, Babiniec, Chór”

Inwestycja uzyskała dotację Gminy Łapanów dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Ap

Łapanów  1

32 –740 Łapanów

NIP. 8681537879

REGON: 040098077

Tel: 510488456

Adres mail: parafialapanow@gmail.com

Szczegóły wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia i załącznikami pod linkiem: http://lapanow.pl/zapytanie-ofertowe-konserwacja-polichromii-sciennej-kosciele-p-sw-bartlomieja-lapanowie-kaplica-sw-anny-zakrystia-babiniec-chor/.

DOTACJA CELOWA NA REMONT POPOWODZIOWY KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA AP.

W dniu 07 września 2021 r. pomiędzy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja Ap. została podpisana umowa o udzieleniu dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie wynikłe wskutek powodzi – zalania kościoła św. Bartłomieja w wysokości 196 142 zł, co stanowi 90 % wydatków według sporządzonego kosztorysu prac remontowych. Obecnie trwają w kościele prace konserwatorskie zgodnie z zatwierdzonym  przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zakresem i harmonogramem.

Ks. Proboszcz