Księża

PROBOSZCZ:

Ks. mgr Marek Skop
wyśw. 1995; od 2020

Łapanów 1, 32-740 Łapanów;


WIKARIUSZE:

ks. Łukasz Kopczyński

wyśw. 2020 – od 2023

Łapanów 5, 32-740 Łapanów


NA TERENIE PARAFII MIESZKA:
REZYDENT:
Ks. Tadeusz Jarzębak

ur. 1948 Myślenice; wyśw. 1972; od 1997 proboszcz; od 2018 emerytura