Słowo zachęty na Wielki Post

Drodzy Parafianie i Goście,

rozpoczynamy Święty Czas Pokuty. Zechciejmy Go przeżyć w łączności z Bogiem i bliźnimi. Niech więcej będzie modlitwy i myśli skierowanych do Boga, a także zwykłej  ludzkiej życzliwości. Otwórzmy się na łaskę Bożą i potrzeby innych. Niech starczy Nam wszystkich wytrwałości w podjętych wyrzeczeniach. W górę serca.

Życzą księża Duszpasterze


ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA DZIEŁ SZTUKI O MĘCE PANA JEZUSA»