Ogłoszenia duszpasterskie /15 IV 2012/

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15 IV 2012

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 18.00

 Na Mszach św. zamiast adoracji, uczczenie Obrazu Miłosierdzia Bożego oraz zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu.

 

 W czwartek przypada 7. rocznica wyboru Ojca św., Benedykta XVI.
 W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy w naszej parafii Uroczystość Odpustową ku czci Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka –
REDEMPTOR HOMINIS. Uroczysta Suma Odpustowa o g. 11.00. Przyjdźmy jak najliczniej na Sumę, by uczcić Chrystusan naszego Odkupiciela.
Mszy św. o g. 12.15 nie będzie.
Zapraszamy na Sumę dzieci do sypania kwiatów, dzieci z klas III w strojach komunijnych, dzieci szkolne i młodzież, ministrantów, lektorów, scholę, strażaków, Róże Żywego Różańca i całe rodziny.
 Dziś składka na potrzeby kościoła. Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 W sobotę o g. 9.00 będzie obowiązkowa próba dzieci przed I Komunią św.