Intencje Mszy Świętych 15 – 21 X 2018

Poniedziałek
15.10

6:30

+Anatolia Sotoła (od córki Barbary z rodziną)

7:00

Dzięcz. w 30 rocz. śl. Aleksandry i Stanisława o błog. Boże

17:00

1.Dziękcz. w 30 rocz. śl. Antoniego i Renaty i w 2 rocz. Michała i Justyny
2.+Jadwgia Luz (od sióstr  i braci z rodzinami)
 

Wtorek
16.10

6:30

+Jakub Dziedzic w 42 rocz. śm.

7:00

1.+Anatolia Sotoła (od wnuków)
2.+Stanisława Bujak (od siostry Lucyny z rodziną)

17:00

+Jakub Halota i rodzice
 

Środa
17.10

6:30

+Jan Piech (od synów Marcina i Konrada)

7:00

+Anatolia Sotoła (od rodziny Wójcików)

17:00

+Stanisław Burek w 1 rocz. śm. (od żony)
 

Czwartek
18.10

6:30

+Jan Daniec (od żony)

7:00

1.+Maria Perkowska (od siostry Bożeny z synem Pawłem)
2.+Stanisława Bujak (od siostry Barbary z rodziną)

17:00

+Anatolia Sotoła (od rodziny Malików)
 

Piątek
19.10

6:30

+Maria Perkowska (od chrześnika Tomka z rodziną)

7:00

1.+Anatolia Sotoła (od koleżanek córki Barbary)
2.+Stanisława Bujak (od Dominiki Lenczowskiej)

9:00

St.kościół

Msza  św. dla Gimnazjum

17:00

+Jan Dudzic (od siostrzenicy Doroty z rodziną)
 

Sobota
20.10

6:30

+Stanisław Gumuliński w 29 rocz. śm.

7:00

1.+Maria Perkowska (od brata z żoną)
2.+Władysław Cefal (od Barbary Babicz z rodziną)

10:30

St.kościół

Msza św. dla motocyklistów

17:00

St.kościół

+Anatolia Sotoła (od szkoły w Łapanowie)
 

Niedziela
21.10

7:30

+Jan Dudzic (od brata Józefa z rodziną)

9:30

1.Dziękcz. za 40 lat posługi w parafii p.Organisty (od Chórzystów)
2.+Stanisława Jan Jutka

11:00

1.+Mikołaj Apostoluk, żona i dzieci
2.+Anatolia Sotoła (od Krystyny Kaczmarczyk)

12:30

1.+Maria Zdebska w 10 rocz. śm.
2.Dziękcz. w 18 rocz. ur. Urszuli

17:00

St.kościół

+Władysław Stanisława Manys (od syna Jacka z rodziną)