Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

10.03.2024

3/2024

Narzeczony: Mariusz Jacek Kozak, zam. Bochnia – parafia św. Pawła Ap.

Narzeczona: Adrianna Karina Kudła, zam. Bochnia – parafia św. Pawła Ap.

4/2024

Narzeczony: Dawid Adam Uran, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Patrycja Zym, zam. Królówka.