Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

13.08.2023

29/2023

Narzeczony: Michał Mikołaj Gembacz, zam. Bochnia – parafia św. Jana Nepomucena.

Narzeczona: Justyna Anna Chorop, zam. Bochnia – parafia św. Jana Nepomucena.

30/2023

Narzeczony: Dominik Daniel Jurczyk, zam. Rożnów.

Narzeczona: Angelika Monika Kaciczak, zam. Rożnów.