Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

06.08.2023

27/2023

Narzeczony: Patryk Marcin Farganus, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Wiktoria Kaleta, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

28/2023

Narzeczony: Kacper Mateusz Limanówka, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Sara Patrycja Tuleja, zam. Grabie – parafia Łapanów.