Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

09.07.2023

25/2023

Narzeczony: Norbert Grzegorz Drożdż, zam. Nowe Rybie.

Narzeczona: Monika Samanta Gacal, zam. Łapanów.

26/2023

Narzeczony: Tomasz Krzysztof Jelonek, zam. Świątniki Dolne – parafia Brzezie k. Niepołomic.

Narzeczona: Aleksandra Węglarz, zam. Wola Wieruszycka – parafia Łapanów.