Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

25.06.2023

23/2023

Narzeczony: Tomasz Marcin Tkaczyk, zam. Łapanów.

Narzeczona: Marta Magdalena Mroszczak, zam. Nowy Targ – parafia św. Jana Pawła II.

24/2023

Narzeczony: Maksymilian Piotr Domin, zam. Rogów.

Narzeczona: Paulina Jacewicz, zam. Wolica – parafia Łapanów.