Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

28.05.2023

18/2023

Narzeczony: Jakub Jacek Oberwan, zam. Niegowić.

Narzeczona: Natalia Aneta Zięba, zam. Łapanów.

19/2023

Narzeczony: Rafał Mączka, zam. Łapanów.

Narzeczona: Natalia Izabela Rzepka, zam. Łapczyca.