Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

28.08.2022

 

32/2022

Narzeczony: Jan Mateusz Zapotoczny, zam. Wieliczka – parafia św. Klemensa.

Narzeczona: Marlena Maria Sowa, zam. Wieliczka – parafia św. Klemensa.