Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

27.03.2022

 

6/2022

Narzeczony: Michał Tomasz Łaciak, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Barbara Łaciak zd. Piątkowska, zam. Grabie – parafia Łapanów.