Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

04.07.2021

34/2021

Narzeczony: Konrad Łukasz Wronecki, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Dominika Maria Geraszek, zam. Łapanów.

35/2021

Narzeczony: Krzysztof Gąsior, zam. Łapanów.

Narzeczona: Agnieszka Magdalena Tabak, zam. Tarnawa.