Ci, którzy odeszli…

Uroczystość Wszystkich Świętych

To jeden z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan, w którym Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, oficjalnie uznanym i wyniesionym na ołtarze oraz tym, których nikt nie zna z imienia.
Tego dnia wyraża się powszechne powołanie wszystkich do świętości.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Dzień Zaduszny, skłaniający nas do refleksji i pamięci o wszystkich zmarłych, a zwłaszcza tych, którzy w czyśćcu oczekują na wejście do domu Ojca Niebieskiego, przypomina, że naszymi modlitwami możemy przyczynić się do szybszego ich spotkania z Ojcem. Na tym polega świętych obcowanie.

Sanctorum communio – świętych obcowanie – jest duchową łącznością pomiędzy świętymi w niebie, cierpiącymi w czyśćcu i wierzącymi na ziemi. Ziemia, niebo i czyściec stanowią jeden Kościół w trzech fazach istnienia: pielgrzymowania, oczyszczania się i uwielbienia. Kult świętych, modlitwy za zmarłych i o wstawiennictwo za nami tych, którzy osiągnęli niebo lub przeżywają rzeczywistość czyśćca jest komunią świętych, duchową łącznością uczniów Chrystusa, zbliżającą nas do Niego przez wspólne uwielbianie Boga.

Bożena Ciszek-Mickoś