Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

18.04 2021

12/2021

Narzeczony: Jakub Mateusz Musiał, zam. Częstochowa.

Narzeczona: Dominika Ewelina Łosiowska, zam. Grabie – parafia Łapanów.