Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

11.02.2024

1/2024

Narzeczony: Michał Szymon Wadas, zam. Siemiechów.

Narzeczona: Karolina Sylwia Palonek, zam. Łapanów.

2/2024

Narzeczony: Dawid Andrzej Banaś, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Paulina Natalia Łapczyńska, zam. Grabie – parafia Łapanów.