Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

21.03 2021

7/2021

Narzeczony: Piotr Młyński, zam. Kobylec, parafia Łapanów.

Narzeczona: Angelika Paulina Bułat, zam. Cichawa, parafia Niegowić.

8/2021

Narzeczony: Gabriel Seweryn Stefanik, zam. Świątniki Górne.

Narzeczona: Aneta Kinga Kołodziejczyk, zam. Łapanów.