Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

29.01.2023

1/2023

Narzeczony: Damian Mateusz Noszkowicz, zam. Sobolów.

Narzeczona: Joanna Edyta Galica, zam. Grabie – parafia Łapanów.