Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

20.02.2022

 

2/2022

Narzeczony: Krzysztof Artur Jaworski, zam. Łapanów.

Narzeczona: Anna Monika Śliwa, zam. Wolica – parafia Łapanów.