ZAPOWIEDZI 23.08 2020

Z A P O W I E D Z I

23.08 2020

39/2020

Narzeczony: Wojciech Janusz Zając, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Magdalena Agnieszka Leksowska, zam. Krze – parafia Bolesław.