„Połączeni śpiewamy Panu” dziękują

wielką wdzięcznością dziękujemy każdemu wspierającemu nas modlitwą, zainteresowaniem, doświadczeniem i darami materialnymi.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy są już z nami i tych, którzy zamierzają do nas dołączyć.

„Połączeni śpiewamy Panu” 🙂

WSPIERAJĄ NAS