Życzenia

 

„Bądź wesoły z wesołymi,
a smutek podzielaj ze smutnymi.
Stań się wszystkim dla wszystkich,
abyś wszystkich pozyskał dla Boga.”

Św. Teresa Wielka

 

Drogiemu Solenizantowi

ks. Andrzejowi Kubieńcowi

życzymy

by przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem.
Wszystko, co robi, czynił z młodzieńczą pasją.
Cieszył się światem i spotykanymi ludźmi.
Niech Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim sercu
i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym,
co w życiu kapłańskim najważniejsze.
Szczęść Boże!