Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

2.05 2021

14/2021

Narzeczony: Piotr Grzegorz Pazdalski, zam. Bochnia.

Narzeczona: Karolina Magdalena Golińska, zam. Wolica – parafia Łapanów.

15/2021

Narzeczony: Dawid Tabak, zam. Łapanów.

Narzeczona: Zuzanna Justyna Drożdż, zam. Wola Nieszkowska – parafia Pogwizdów.

14/2021

Narzeczony: Tomasz Malata, zam. Podwilk.

Narzeczona: Ewelina Maria Bujak, zam. Łapanów.