Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

25.04 2021

13/2021

Narzeczony: Damian Marek Antkiewicz, zam. Lubomierz – parafia Łapanów.

Narzeczona: Ewelina Teresa Hejnar, zam. Zalesiany – parafia Gdów.