Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

26.05.2024

18/2024

Narzeczony: Mateusz Karol Czaja, zam. Gruszów.

Narzeczona: Joanna Magdalena Kuś, zam. Czernichów.

19/2024

Narzeczony: Marcin Paweł Orzechowski, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Anna Agnieszka Boczar, zam. Grabie – parafia Łapanów.

20/2024

Narzeczony: Karol Kłapyta, zam. Łapanów.

Narzeczona: Julia Orłowicz, zam. Łapanów.

21/2024

Narzeczony: Michał Stanisław Łosiowski, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Anna Maria Lekarczyk, zam. Grabie – parafia Łapanów.

22/2024

Narzeczony: Dawid Leśniak, zam. Wolica – parafia Łapanów.

Narzeczona: Joanna Barbara Wilczek, zam. Tarnawa.