Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

12.05.2024

15/2024

Narzeczony: Szymon Łukasz Łos, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Katarzyna Agnieszka Opoka, zam. Buczyna – parafia Sobolów.

16/2024

Narzeczony: Piotr Bryksy, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Wioletta Maria Kloczkowska, zam. Dobczyce.

17/2024

Narzeczony: Mateusz Bogusław Gacek, zam. Łapanów.

Narzeczona: Karolina Kinga Król, zam. Cichawa – parafia Niegowić.