Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

07.04.2024

7/2024

Narzeczony: Mateusz Marek Mrozicki, zam. Kraków Płaszów – parafia MB Fatimskiej.

Narzeczona: Joanna Anna Leńczowska, zam. Kraków Płaszów – parafia MB Fatimskiej.

8/2024

Narzeczony: Patryk Kędra, zam. Kraków – parafia św. Kazimierza.

Narzeczona: Klaudia Krystyna Radoń, zam. Kraków – parafia św. Kazimierza.

9/2024

Narzeczony: Marek Marian Hejmo, zam. Zbydniów – parafia Tarnawa.

Narzeczona: Katarzyna Bernadetta Gacal, zam. Łapanów.

10/2024

Narzeczony: Piotr Paweł Stańdo, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Ewa Kapera, zam. Tarnawa.