Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

24.03.2024

5/2024

Narzeczony: Grzegorz Jan Skimina, zam. Wola Wieruszycka – parafia Łapanów.

Narzeczona: Agnieszka Maria Wołek, zam. Jawczyce – parafia Łazany.

6/2024

Narzeczony: Artur Jerzy Sałaja, zam. Lubomierz – parafia Łapanów.

Narzeczona: Natalia Kinga Kaczmarczyk, zam. Żegocina.