Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

31.12.2023

36/2023

Narzeczony: Paweł Patalita, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Monika Maria Włoch zd. Dybeł, zam. Żerosławice – parafia Gruszów.