Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

22.10.2023

35/2023

Narzeczony: Krzysztof Stanisław Kulig, zam. Łapanów.

Narzeczona: Izabela Statek, zam. Cichawka.