Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

24.09.2023

34/2023

Narzeczony: Dariusz Marek Kępa, zam. Wolica – parafia Łapanów.

Narzeczona: Aleksandra Stanisława Kącka, zam. Tarnawa.