Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

11.04 2021

9/2021

Narzeczony: Rafał Jerzy Kawala, zam. Cichawka.

Narzeczona: Patrycja Karolina Tabor, zam. Cichawka.

10/2021

Narzeczony: Damian Patryk Grabacki, zam. Grabie.

Narzeczona: Anna Maria Tabak, zam. Wolica.

11/2021

Narzeczony: Mateusz Sudoł, zam. Kraków.

Narzeczona: Anna Dominika Roj, zam. Łapanów.