ZAPOWIEDZI 6.09 2020

40/2020

Narzeczony: Paweł Gumuliński, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Monika Gądek, zam. Żegocina.