Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

17.09.2023

33/2023

Narzeczony: Michał Józef Hankus, zam. Kunice – parafia Dziekanowice.

Narzeczona: Wiktoria Weronika Wicher, zam. Tomaszkowice – parafia Biskupice.