Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

27.08.2023

31/2023

Narzeczony: Marcin Grzesik, zam. Zręczyce – parafia Gdów.

Narzeczona: Marzena Anna Kukla, zam. Łapanów.

32/2023

Narzeczony: Filip Jan Ciszek, zam. Boczów – parafia Łapanów.

Narzeczona: Angelika Dorota Judka, zam. Trzciana.