Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

11.06.2023

20/2023

Narzeczony: Kamil Jerzy Kotaba, zam. Gdów.

Narzeczona: Wiktoria Justyna Dobosz, zam. Gdów.

21/2023

Narzeczony: Adrian Krzysztof Puścizna, zam. Baczków – parafia Mikluszowice.

Narzeczona: Marta Renata Szewczyk, zam. Ubrzeż – parafia Łapanów.

22/2023

Narzeczony: Kamil Kruczek, zam. Brzezowa – parafia Łapanów.

Narzeczona: Anna Alicja Cebula, zam. Gdów.