Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

30.04.2023

16/2023

Narzeczony: Patryk Zbigniew Knapik, zam. Tomaszowice – parafia Brzezie k. Krakowa.

Narzeczona: Justyna Karolina Ruman, zam. Kraków Czyżyny – parafia św. Judy Tadeusza.

17/2023

Narzeczony: Filip Mirosław Głowacki, zam. Brzezowa – parafia Łapanów.

Narzeczona: Zuzanna Ewa Rudek, zam. Krakuszowice – parafia Niegowić.