Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

23.04.2023

13/2023

Narzeczony: Patryk Gniadek, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Gabriela Zym, zam. Królówka.

14/2023

Narzeczony: Kamil Paduch, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Aneta Gacek, zam. Cichawka.

15/2023

Narzeczony: Krzysztof Jakub Wojas, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Izabela Roberta Łos, zam. Kraków Bieńczyce – parafia NSPJ.