Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

09.04.2023

10/2023

Narzeczony: Kacper Iwo Matuszewski, zam. Kraków – parafia św. Szczepana.

Narzeczona: Marta Joanna Cichy, zam. Kraków – parafia św. Szczepana.

11/2023

Narzeczony: Marcin Krzemiński, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Monika Maria Bzdyl, zam. Grabie – parafia Łapanów.

12/2023

Narzeczony: Mateusz Jan Bulek, zam. Łapanów.

Narzeczona: Karolina Joanna Zawada, zam. Łapanów.