Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

19.03.2023

7/2023

Narzeczony: Wojciech Krzysztof Irzyk, zam. Gruszów.

Narzeczona: Gabriela Maria Dudek, zam. Wola Wieruszycka – parafia Łapanów.

8/2023

Narzeczony: Tomasz Daniel Kulig, zam. Łapanów.

Narzeczona: Anna Katarzyna Ptaszek, zam. Żegocina.

9/2023

Narzeczony: Dominik Łukasz Piwowarczyk, zam. Ubrzeż – parafia Łapanów.

Narzeczona: Sylwia Helena Wojas, zam. Gierczyce.