Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

05.03.2023

6/2023

Narzeczony: Bartosz Wiśniewski, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Dagmara Mardak, zam. Nowy Targ – parafia NSPJ.