Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

26.02.2023

5/2023

Narzeczony: Krzysztof Jan Mołoń, zam. Brunary.

Narzeczona: Marcelina Natalia Lach, zam. Grabie – parafia Łapanów.