Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

19.02.2023

4/2023

Narzeczony: Rafał Krawczyk, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Sylwia Dominika Ujek, zam. Łętowice.