Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

12.02.2023

2/2023

Narzeczony: Patryk Tomasz Jazgar, zam. Kraków – par. św. Brata Alberta os. Dywizjonu 303.

Narzeczona: Weronika Anna Stachowicz, zam. Kraków Wieczysta – par. MB Ostrobramskiej.

3/2023

Narzeczony: Artur Robert Obrał, zam. Zręczyce – parafia Gdów.

Narzeczona: Natalia Dedio, zam. Kobylec – parafia Łapanów.