Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

13.11.2022

 

35/2022

Narzeczony: Paweł Adam Kwarciak, zam. Brzezowa – parafia Łapanów.

Narzeczona: Katarzyna Monika Hankus, zam. Grajów – parafia Dobranowice.